ureaplasma_urealyticum_em_t2
Τα τελευταία χρόνια στο κέντρο μας δεχόμαστε ερωτήσεις, κυρίως από γυναίκες , που αφορούν το συγκεκριμένο μικρόβιο. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με απλό και κατανοητό τρόπο στα συνηθέστερα ερωτήματα


Τι είναι το ουρεάπλασμα;

Είναι ένα μικρόβιο που ανήκει στην οικογένεια των mycoplasmataceae, και αποτελεί ένα από τα μικρότερα σε μέγεθος που διαβιούν ελεύθερα

 

Που βρίσκεται;

Το Ureaplasma urealyticum αποικίζει τους βλεννογόνους του ουρογεννητικού και του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος

Απομονώνεται από το γυναικείο κόλπο στο 40-80% σεξουαλικά δραστήριων, ασυμπτωματικών γυναικών.

Πως μεταδίδεται;

Στους ενήλικες μέσω της σεξουαλικής επαφής και από μητέρες σε έμβρυα είτε με την ανιούσα οδό από τον κόλπο της μητέρας, είτε αιματογενώς μέσω του πλακούντα, ενώ το νεογνό μπορεί να αποικισθεί και κατά τον τοκετό (η συχνότητα αποικισμού στα νεογνά κυμαίνεται από 18-55%)

Τα μεγαλύτερα παιδιά και οι σεξουαλικά αδρανείς ενήλικες αποικίζονται σε ποσοστό 10%

Τι προκαλεί;

Έχει συσχετισθεί με ποικίλες παθολογικές καταστάσεις όπως ουρηθρίτιδα, ιστολογική χοριοαμνιονίτιδα, αυτόματες αποβολές, χρόνια αναπνευστική νόσος κ.α.

Πως ανιχνεύεται;

Μπορεί να απομονωθεί από ποικιλία κλινικών δειγμάτων όπως κολπικό επίχρισμα, ούρα, σπέρμα, ουρηθρικό επίχρισμα, προστατικό έκκριμα, αίμα, πτύελα κ.α.

Τρόπος συλλογής δείγματος και έλεγχος ευαισθησίας

Το εργαστήριο μας ακολουθεί πιστά τις διεθνείς διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας του δείγματος καθότι δεν πρόκειται για τη συνηθισμένη διαδικασία που ακολουθείται στη συλλογή των κοινών μικροβίων

Για τη συλλογή του δείγματος χρησιμοποιούνται πλαστικοί στυλεοί από υλικό Dacron (αποφεύγουμε τους ξύλινους γιατί το ξύλο είναι τοξικό για το μικρόβιο) οι οποίοι αμέσως μετά τη λήψη τοποθετούνται σε υλικό μεταφοράς και από εκεί ενοφθαλμίζονται σε ειδικό ζωμό ανάπτυξης και σε τρυβλία με άγαρ Α7.

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε και οπτικά την ανάπτυξη του μικροβίου παρατηρώντας την καλλιέργεια του με το μικροσκόπιο (είναι πολύ μικρό για να το αναγνωρίσουμε με γυμνό μάτι) , αλλά και να ελέγξουμε μέσω των βιοχημικών του ιδιοτήτων (υδρόλυση της ουρίας) την συγκέντρωση του και την ευαισθησία του στα αντιβιωτικά.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι ένα μικρόβιο χωρίς κυτταρικό τοίχωμα και επομένως ανθεκτικό σε πολλά αντιβιωτικά που έχουν ως στόχο το κυτταρικό τοίχωμα όπως οι πενικιλλίνες και οι κεφαλοσπορίνες.

ureoplasma3

ureoplasma1

Θεραπεία

Ανάλογα με την κλινική εικόνα και την ευαισθησία του μικροβίου στα αντιβιωτικά ακολουθούνται διαφορετικά φαρμακευτικά σχήματα πάντα με τις οδηγίες του κλινικού ιατρού

Τα κυριότερα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται είναι οι δοξυκυκλίνες, μακρολίδια, κινολόνες.

Το διαγνωστικό κέντρο ΒΙΟΤΥΠΟΣ ακολουθεί πιστά τις διεθνείς διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας του δείγματος καθότι δεν πρόκειται για τη συνηθισμένη διαδικασία που ακολουθείται στη συλλογή των κοινών μικροβίων

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας στα τηλέφωνα 210 6894509, 210 6541832, 210 6148535 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.biotypos.gr

Μένδρης Μιχαήλ
Ιατρός Βιοπαθολόγος
Βιότυπος Χαλανδρίου

 

Στο Βιότυπο για τους αναγνώστες της ιστοσελίδας προσφέρουμε τα παρακάτω πακέτα εξετάσεων σε ειδικές τιμές :

Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού Πλήρης(Μύκητες, Τριχομονάδες, Neisser, Αερόβια, Αναερόβια, Μυκόπλασμα, Ουρεόπλασμα, Χλαμύδια):70ευρώ(αρχική τιμή 100)

Share: