Η πνευμονία είναι η οξεία φλεγμονή του πνευμονικού ιστού (του πνεύμονα).
Η πνευμονία ταξινομείται ανάλογα με τον αιτιολογικό παράγοντα που την προκάλεσε (πχ πνευμονιοκοκκική, άτυπη κλπ), καθώς και ανάλογα με την προέλευση του παθογόνου παράγοντα (ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή ή της κοινότητας).


Πνευμονία: Αίτια
Το αίτιο της πνευμονίας είναι κάποιο μικρόβιο, δεν αποκλείονται όμως και οι ιοί ή κάποιοι μύκητες, οι τελευταίοι σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα. Συνηθέστερα, μπορεί να είναι κάποιο βακτήριο, όπως τα παρακάτω:

• Πνευμονιόκοκκος
• Αιμόφιλος
• Μυκόπλασμα
• Χλαμύδια
• Ιοί: RSV, Influenza, Parainfluenza

Σπανιότερα: σταφυλόκοκκος χρυσίζων, μύκητες
Πνευμονία: Συμπτώματα

• Πυρετός με ή χωρίς ρίγος
• Απόχρεμψη
• Δύσπνοια
• Ταχύπνοια
• Πλευριτικός πόνος (πόνος στο θώρακα)
• Σύγχυση

Πνευμονία: Διάγνωση
Η διάγνωση της πνευμονίας βασίζεται στην κλινική εικόνα και την κλινική εξέταση του ιατρού σε συνδυασμό με:

• Αιματολογικές εξετάσεις
• Αέρια αρτηριακού αίματος (υποξαιμία)
• Ακτινογραφία θώρακος (πυκνώσεις)
• Σημεία μικροβιαιμίας (αν υπάρχουν)
• Υπολογισμός ειδικού score, για την αξιολόγηση της πιθανής εισαγωγής του ασθενή στο νοσοκομείο

Πνευμονία: Θεραπεία
Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Αντιμετώπιση συμπτωμάτων (πυρετού με αντιπυρετικά κλπ)
• Χορήγηση οξυγόνου
• Κατάλληλο αντιβιοτικό ή συνδυασμό αυτών
• Νοσηλεία περίπου 4 μέρες με ενδοφλέβια αγωγή και αν μπορεί να σιτιστεί από το στόμα συνεχίζει με από του στόματος αγωγή. Συνήθως ο ασθενής παραμένει 7-8 μέρες στο νοσοκομείο και εξέρχεται με οδηγίες (φαρμακευτική αγωγή κλπ).

Η υποχώρηση των συμπτωμάτων γίνεται σταδιακά από την 3η ημέρα, όσον αφορά τον πυρετό, έως, συνήθως, τη 15η ημέρα, σε σχέση με το βήχα και την καταβολή δυνάμεων.
Πνευμονία: Επιπλοκές

• Απόστημα ή εμπύημα πνεύμονα
• Ενδοκαρδίτιδα / περικαρδίτιδα
• Πλευρίτιδα / πλευριτική συλλογή
• Σύνδρομο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Ενηλίκων (ARDS)
• Μικροβιαιμία / σηπτικό σοκ

Πηγή: www.iatropedia.gr

Share: